ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PUBLIKOWANYCH NA FANPAGE’U PPH PARYS SP. Z O.O.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest:

PPH „Parys” Sp. z o.o., 20-328 Lublin, ul. Anny Walentynowicz 1,

tel. +48 81 443-12-10, fax  +48 81 744-57-19, e-mail: sekretariat@parys.pl, www.parys.pl

NIP: 712-015-27-27, REGON: 430040216, KRS: 0000056815

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych dostępne za pomocą adresu e-mail: rodo@parys.pl

Administratorem Państwa danych jest również:

Facebook Ireland Ltd.
4 Grand Canal Square
Grand Canal Harbour
Dublin 2 Ireland

Kontakt z inspektorem ochrony danych firmy Facebook Ireland Ltd. możliwy jest za pośrednictwem kwestionariusza zamieszczonego na stronie https://www.facebook.com/privacy/explanation

 1. Cel przetwarzania danych na Fanpag’u
 • promowanie wydarzeń, których organizatorem, gospodarzem lub uczestnikiem jest PPH Parys Sp. z o.o.
 • organizacja konkursów
 • działania marketingowe

III. Podstawa prawna publikacji zdjęć oraz nagrań a także danych osobowych

Wszelkie publikacje zdjęć oraz nagrań oraz danych osobowych odbywają się na dwóch podstawowych podstawach prawnych: Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.  U.  z  2019  r. poz. 1231 z późn.zm.) oraz art. 6 ust.1 lit. a RODO czyli zgoda zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.

 1. Odbiorcy danych osobowych

Publikacja zdjęć oraz nagrań a także Państwa imion, nazwisk na portalu Facebook wiąże się z tym, że odbiorcą staje się każdy kto korzysta oraz przegląda treści, które zamieszczamy. Nie mamy kontroli nad tym, jakie dane gromadzi dostawca wtyczek lub stron serwisów społecznościowych i jak je przetwarza. Aby uzyskać informacje na temat celu i zakresu gromadzenia danych, w tym także plików cookies tam stosowanych, ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez zewnętrznych dostawców oraz przysługujących Państwu praw oraz opcji ustawień ochrony prywatności tych dostawców, mogą Państwo zapoznać się z informacją o ochronie danych odpowiedniego dostawcy:  Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation oraz https://www.facebook.com/about/privacyshield

 1. Transfer danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Jednocześnie informujemy, że publikacja zdjęć oraz nagrań na naszym Fanpag’u jest traktowana przez UODO jako przekazywanie danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook. Serwis Facebook może przekazywać Państwa dane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego (USA). Jednocześnie wskazujemy, iż Facebook posiada certyfikat EU-US-Privacy Shield. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield. Szczególowe informacje dostępne są na stronie Facebook – Polityka prywatności.

 1. Okres przechowywania danych:

Opublikowanie przez PPH Parys Sp. z o.o. zdjęcia oraz nagrania podlegają zasadom retencji danych określonych przez Facebook na stronie https://www.facebook.com/privacy/explanation na co nie mamy wpływu. Do usunięcia danych dochodzi dopiero w chwili usunięcia/dezaktywacji konta na Facebook. Wszelkich informacji dotyczących zasad ochrony prywatności na Facebooku udziela IOD Facebook Kontakt z inspektorem ochrony danych firmy Facebook Ireland Ltd. PPH Parys Sp. z o.o.  może usunąć dane z profilu ale nie będzie to traktowane jako realizacja właściwa prawa żądania usunięcia danych w sposób trwały i nieodwracalny.

VII. Państwa prawa wprowadzone przez Rozporządzenie RODO:

 1. prawo dostępu do treści przetwarzanych danych oraz otrzymania ich kopii,
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) danych,
  c) prawo do usunięcia danych realizowane wyłącznie przez Administratora jakim jest Facebook Ireland Ltd.
  4 Grand Canal Square
  Grand Canal Harbour
  Dublin 2 Ireland
 3. lub w chwili dezaktywacji konta na Fanpge’u przez placówkę.
  d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
  e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, może być realizowane gdy:
 • zaistnieje szczególna sytuacja odnosząca się do Państwa (uzasadniająca ten sprzeciw), a Państwa dane przetwarzamy: * na podstawie naszego prawie uzasadnionego interesu,

f)prawo do przenoszenia danych,
g) prawo do cofnięcia zgody –  gdy przetwarzamy dane na podstawie Państwa  zgody, przysługuje Państwu prawo do jej cofnięcia i to w dowolnym momencie.

Ważne, aby zapamiętać, że: cofnięcie udzielonej zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Z powyższych praw mogą Państwo skorzystać przesyłając nam wiadomość mailową na nasz adres podany w pkt I lub list przesłany pocztą tradycyjną na nasz adres pocztowy podany w pkt I powyżej.

Realizacja Państwa praw będzie realizowana w porozumieniu z Facebook.

VIII. Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu przez PPH Parys Sp. z o.o.

 1. Skarga do organu nadzorczego:

W przypadkach uznania, iż przetwarzanie danych narusza przepisy rozporządzenia RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zarówno w Polsce (do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

 1. Stawki 2

00-193 Warszawa

tel. 22 531-03-00 infolinia tel.: 606 950 000), kancelaria@uodo.gov.pl

jak i w państwie członkowskim UE swojego zwykłego miejsca pobytu, miejsca pracy lub domniemanego naruszenia.

 

 1. Dobrowolność podania danych i konsekwencje ich nie podania:

Publikacje danych w tym wizerunku jest oparta na całkowitej dobrowolności i zgodzie.