Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Środowiskiem z certyfikatami ISO dla PPH PARYS Sp. z o.o.

Ciągły rozwój PPH PARYS Sp. z o.o. jest równoznaczny z coraz wyższymi standardami spełnianymi przez firmę, których podstawą jest utrzymywanie wysokiej i powtarzalnej jakości sprzedawanych i wytwarzanych produktów. System zarządzania, oparty o międzynarodowe normy to kolejny krok w ramach działalności firmy potwierdzający jej ciągłe doskonalenie.

Z dumą pragniemy poinformować Państwa, że nasze przedsiębiorstwo otrzymało Certyfikaty Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 w zakresie rozwoju, produkcji i dystrybucji kosmetyków i chemii samochodowej, a także kompleksowej obsługi klientów hurtowych  oraz Systemu Zarządzania Środowiskowego  ISO 14001:2015.

Dzięki certyfikacji ISO każdy z klientów może mieć pewność, że współpracując z PPH PARYS Sp. z o.o. ma do czynienia z najlepszą jakością oferowanych produktów.

 

POLIYKA JAKOŚCI
Polityka Jakości stawia przed firmą konkretne cele, takie jak, między innymi: produkcję i sprzedaż produktów zgodnie z najnowszymi wymaganiami, przepisami i normami, umacnianie własnej pozycji na rynku, poszerzanie asortymentu, rozwój działalności czy indywidualne podejście do każdego klienta.

 Firma realizuje te cele poprzez szkolenia pracownicze, rozwój zaplecza technologicznego, poszerzanie współpracy z dostawcami oraz doskonalenie Systemu Zarządzania przez jakość.

POLITYKA ŚRODOWISKOWA

Ogólnymi celami Polityki środowiskowej jest prowadzenie racjonalnej gospodarki odpadami w celu minimalizowania ich uciążliwości dla środowiska, uruchamianie procesów produkcyjnych z wykorzystaniem najnowszych technologii czy podnoszenie świadomości ekologicznej pracowników.

Polityka Środowiskowa 2019