NOXy® – najnowsza technologia łącząca ekologię z motoryzacją.

Mając na uwadze środowisko naturalne, Unia Europejska od lat wprowadza coraz bardziej restrykcyjne ograniczenia w zakresie emisji spalin przez pojazdy mechaniczne.  Dlatego od kilku lat dzięki zaostrzeniom Europejskich Norm Emisji Spalin, udało się zredukować  zanieczyszczenia powietrza powodowane nadmiernym wypuszczaniem do atmosfery tlenków azotu (NOx), cząsteczek stałych (PM), węglowodoru (HC) oraz tlenków węgla (CO) przez pojazdy z silnikami diesla.

Osiągnięto to między innymi poprzez technologię selektywnej redukcji katalitycznej – SCR. Umożliwiła ona pojazdom z silnikiem wysokoprężnym uzyskać homologacje i poruszać się po drogach UE. Technologia SCR wykorzystuje roztwór mocznika o stężeniu 32,5% znany pod nazwą – AdBlue® do  redukcji, a tym samym oczyszczania spalin ze szkodliwych tlenków azotu do postaci nietoksycznych związków.

NOXy® to komplementarne rozwiązanie Grupy Azoty, oferujące AdBlue® w najwyższej jakości.

NOXy® to mieszanina technicznie czystego mocznika i wody zdemineralizowanej. 32,5% roztwór mocznika jest nietoksyczny, bezbarwny, bezwonny (okresowo z lekkim zapachem amoniaku), bezpieczny dla otoczenia i przyjazny dla środowiska. Spełnia również normy AUS 32 ISO 22241. Jego wyjątkową jakość potwierdzają badania w jedynym akredytowanym przez Polskie Centrum Akredytacji laboratorium w zakresie badań AdBlue.

NOXy® znajduje zastosowanie w nowoczesnych samochodach ciężarowych i osobowych oraz w autobusach wyposażonych w technologię SCR. Ograniczenie emisji tlenków azotu dotyczy również grupy tzw. „off road diesel”, czyli segmentu ciągników rolniczych, statków śródlądowych i morskich oraz lokomotyw kolejowych.

NOXy®  konfekcjonowane i przechowywane przez PPH Parys z uwzględnieniem wszystkich norm i standardów wyróżnia się, między innymi:

  • Konfekcjonowaniem w nowoczesnej fabryce z zachowaniem 100% czystości produktu – zgodnie z normą ISO 22241
  • Szeroką gamą pojemności, które odpowiadają na potrzeby każdego użytkownika: 1L (z dozownikiem), 5L, 10L i 18L (z lejkiem) oraz 1000L (mauzer)
  • Prostą i higieniczną aplikacją, dzięki długiemu i elastycznemu lejkowi, dopasowanemu do standardowych wlewów AdBlue®
  • Folią ochronną na lejku zabezpieczającą go przed zanieczyszczeniem

Grupa Azoty to największy w regionie producent mocznika posiadający zdolności produkcyjne potrzebne do zaspokojenia rosnącego popytu, zarówno na rynku krajowym, jak i na rynkach sąsiadujących.

 

Zasada działania systemu SCR

System SCR polega na redukcji tlenków azotu (NOx) w nietoksyczny azot i parę wodną w układach wydechowych silników Diesla. Pod wpływem temperatury gazów wydechowych roztwór mocznika rozkłada się (podlega hydrolizie) na amoniak i dwutlenek węgla. Amoniak reaguje następnie z tlenkami azotu tworząc wolny azot i parę wodną.

System SCR składający się ze zbiornika, układu wtryskiwania oraz katalizatora współpracuje z systemem diagnostyki pokładowej. Dzięki temu kierowca jest informowany o przekroczeniu poziomu emisji spalin, jak również o konieczności uzupełnienia NOXy®.

Korzyści ze stosowania NOXy®:

 • niższe zużycie paliwa. O 3-4% przez silniki spełniające wymogi normy EURO IV oraz o 5% przez silniki zgodne z normą EURO V,
 • ochrona środowiska naturalnego poprzez spełnienie wymogów obowiązujących norm regulujących limity emisji szkodliwych substancji,
 • niższe opłaty drogowe w UE (w Polsce od lipca 2011 r. wprowadzony został elektroniczny system poboru opłat viaTOLL. Do 2014 r. system objął 2 880 km dróg. Wraz ze spełnianiem wyższych norm EURO przez samochody ciężarowe stawki  za przejechany km są niższe),
 • możliwość utrzymania, a nawet wydłużenia okresów międzyserwisowych pojazdów,
 • zwiększenie wartości samochodu przy odsprzedaży.