Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020

Oś priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia

Działanie 1.4 Wzór na konkurencję
I Etap

 Tytuł Projektu: „Przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz opracowanie strategii wzorniczej wstępem do wykorzystania wzornictwa w przedsiębiorstwie PPH „PARYS” Sp. z o. o.”

Okres realizacji Projektu: 01/01/2020 – 31/05/2020.
Całkowita wartość Projektu: 142 680.00 PLN
Kwota dofinansowania z UE: 98 600.00 PLN

CEL GŁÓWNY PROJEKTU:

Wzrost konkurencyjności firmy poprzez zwiększenie jego potencjału w zakresie zarządzania wzornictwem oraz wzrost wykorzystywania wzornictwa w działalności gospodarczej skutkujące wdrożeniem na rynek nowych produktów.

CELE SZCZEGÓŁOWE PROJEKTU:

  1. Przeprowadzenie audytu wzorniczego
  2. Zdefiniowanie problemów wzorniczych
  3. Opracowanie strategii wzorniczej

PLANOWANE EFEKTY PROJEKTU:

Głównym rezultatem będzie strategia wzornicza przedsiębiorstwa określająca m.in. poziom wykorzystania wzornictwa w firmie oraz jej potencjału w tym zakresie, definiująca problemy wzornicze w zakresie produktów i innych procesów biznesowych oraz zawierająca rekomendacje dalszych szczegółowych działań dla firmy. Skorzystanie z usług profesjonalnej firmy wzorniczej – praktycznie zajmującej się wzornictwem przemysłowym oraz w przyszłości wykorzystanie w działalności gospodarczej efektów doradztwa będzie dla Wnioskodawcy kluczowym rezultatem projektu. Działania te przełożą się wdrożenie na rynek nowych produktów.