Firma Parys rozpoczyna współpracę z lubelską WSEI w zakresie prowadzonych na niej studiów, w szczególności na kierunkach Logistyka oraz Mechatronika na Wydziale Transportu i Informatyki.


Lubelska Akademia WSEI
to największa uczelnia niepubliczna we wschodniej Polsce, znana z praktycznego przygotowania do zawodu i szerokiej współpracy z przedsiębiorstwami. Ciesząca się znaczącym prestiżem,  będąca liderem  pod względem przygotowania absolwentów i otrzymującą najwyższe nagrody za kształcenie na potrzeby rynku pracy.

Współpraca ta będzie obejmować kształcenie i współpracę naukową, badawczą i dydaktyczną, m.in.: poprzez wspólne opracowywanie projektów i przedsięwzięć naukowych, badawczych i rozwojowych czy współpracy w pozyskiwaniu funduszy na te badania.

W siedzibie naszej firmy studenci i doktoranci WSEI będą mogli prowadzić prace badawcze w zakresie naszej działalności w trakcie przygotowywania swoich prac dyplomowych, doktorskich lub zaliczeniowych. Również nasi pracownicy będą mogli prowadzić na uczelni szereg zajęć m.in.: zajęcia dydaktyczne, wykłady otwarte czy warsztaty.

Współpraca obejmuje też szereg innych, wspólnych przedsięwzięć takich jak współorganizacja wizyt studyjnych, organizacja seminariów, konferencji, wspólne opracowywanie programów studiów podyplomowych, kursów czy szkoleń oraz wiele, wiele innych.

Oczywiście w ramach współpracy podejmowane będą również działania w zakresie przekazywania ofert pracy do Biura Karier i Spraw Studenckich czy organizacji praktyk i staży zawodowych.