Informacja dla Klientów firmy PPH „PARYS” Sp. z o.o. dotycząca stawek kosztów gospodarowania odpadami (KGO), stanowiących składnik ceny sprzętu, będącego w ofercie handlowej, przeznaczonego dla gospodarstw domowych, wyliczonych na podstawie masy urządzeń wprowadzonych do sprzedaży.

Podstawa:
Ustawa z dnia 11 września 2015 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym ((Dz.U. z 2015 r., poz. 1688).

Firma PPH „PARYS” Sp. z o.o. jest wpisana do rejestru Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ) pod numerem E0019093WBW. Stawki jednostkowego KGO sprzętu elektrycznego i elektrycznego nie będą umieszczane w fakturach VAT, lecz zawarte są w Załączniku do niniejszego pisma i będą bieżąco aktualizowane, stosownie do zmian w ofercie handlowej. Zawsze aktualny wykaz będzie publikowany m.in. w serwisie internetowym pod adresem www.parys.pl/kgo.

Pobierz aktualny wykaz stawek KGO dla produktów z oferty PPH „PARYS” Sp. z o.o.