Jest nam bardzo miło poinformować o otrzymaniu Certyfikatu Upoważnionego Przedsiębiorcy (AEO). Świadectwo AEO (Authorised Economic Operator) to dokument, który uprawnia przedsiębiorcę do korzystania z uproszczeń w ramach przepisów celnych, a także potwierdza przestrzeganie wszystkich standardów bezpieczeństwa i ochrony ładunków.

Prace przygotowawcze związane z otrzymaniem świadectwa AEO trwały niespełna pół roku. Uzyskanie świadectwa było możliwe dzięki zaangażowaniu wielu obszarów działalności firmy. Certyfikat został uzyskany dzięki prawidłowemu funkcjonowaniu procedur związanych z przepływem towarowym, magazynowaniem, formalnościami celnopodatkowymi oraz zasadami rachunkowości.

Certyfikat Upoważnionego Przedsiębiorcy (AEO) ma na celu przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa prowadzonej wymiany handlowej. Staje się to możliwe dzięki ścisłej współpracy ze służbą celną, która traktuje w uprzywilejowany sposób przedsiębiorców posiadających certyfikat, w zamian za przejęcie części obowiązków związanych z procedurami celnymi.